آخرین ارسالات تالار

 
 

بازگشت   فوروم ایران آمریکا > ورود به تالار اقتصادی > بخش اقتصادی

پاسخ
    نمایش ها: 3067 - پاسخ ها: 1  
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
قدیمی 02-26-2012, 09:18 PM   #1
امیر حسین
 
تاریخ عضویت: Jan 2012
پست ها: 538
تشکرها: 786
در 499 پست 1,909 بار تشکر شده
Points: 5,913, Level: 49
Points: 5,913, Level: 49 Points: 5,913, Level: 49 Points: 5,913, Level: 49
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض فعاليت هاي اقتصادي ایران از سال 1345 تا1385

جامعه توسعه يافته ، جامعه اي است كه : مباني علمي – فني توليد اقتصادي جامعه را از وضعيت سنتي ، به وضعيت مدرن ، دگرگون ساخته باشد . به سخن ديگر ، زمانی جامعه از نظر اقتصادی ، توسعه می یابد که مبانی علمی – فنی تولید خود یعنی دانش علمی ، دانش فنی ، وسایل و ابزار کار و مهارتهای خود را از وضعیت قبل از انقلاب صنعتی ، به وضعیت پس از انقلاب صنعتی متحول سازد . ( حسین عظیمی ، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران ، ص 100-120)
كشور ما ، در جهت رسيدن به توسعه پايدار ، با مسائل و مشكلات عديده اي دست به گريبان گشته است كه روند و كاركرد نظام آموزشي كشور را نيز، تحت تاثير خود قرارداده است.
اولين مشكل ایران در حوزه تولید را مي توان در عدم تحرك و پويايي در توليد كل و سرانه ديد. مطالعه ارزش افزوده فعاليت هاي اقتصادي ایران از سال 1345 تا 1382 ( جدول 1) ، نشان مي دهد كه ارزش افزوده كل فعاليت هاي اقتصادي این كشور از 27/9 در صد در سال 1345 ، با افزايشي معادل 92/11 درصد، به ميزان 19/21 در سال 1350 مي رسد. اما ، پس از آن ، هر ساله با كاهش ارزش افزوده ، مواجه مي شويم تا جايي كه ملاحظه مي كنيم ، اين رقم ، در سال 1365 ، به رقمي معادل درصد (14/9-) مي رسد . با وجود تمام طرح هاي توسعه بعد از انقلاب ،در سال 1382 كل ارزش افزوده ، معادل 73/7 درصد است . تحولات صنعت در سال 1355 به بالاترين مقدار خود ، 36/56 درصد، رسيده كه پس از آن ، در سال 1382، كل ارزش افزوده در بخش صنعت ، از حدود 21/15درصد ، تجاوز نمي كند.
جدول 1: ارزش افزوده فعاليت هاي اقتصادي كشور از سال1345-1382
سال 1345 1350 1355 1358 1365 1375 1382
گروه كشاورزي5 61/6 13/21 18/41 09/14 01/47 18/7 24/4
معدن 07/25 93/75 20/27 58/3 77/64- 72/0- 01/15
صنعت 05/12 08/20 36/56 99/2- 54/2 98/16 21/15
كل ارزش افزوده6 27/9 19/21 15/17 18/5- 14/9- 18/7 73/7
محصول ناخالص داخلي
( به قيمت بازار)
56/9 90/21 16/16 38/6- 58/9- 88/7 03/8
منبع : مركز آمار ايران ، سالنامه آماري كشور سال 1346-1382

جدول 2 : جمعيت و متوسط رشد سالانه 1345-1385

سال جمعيت متوسط رشد
سالانه( درصد)

آبان 1345 25788722 1/3
آبان1355 33708744 7/2
مهر 1365 49445010 9/3
مهر1370 55837163 5/2
آبان1375 60055488 5/1
آبان 1385 70495782 6/1

منبع : مركز آمار ايران ، سرشماري نفوس و مسكن سال 1385

اما ، در كنار وضعيت بغرنج اقتصادي ، با پديده ديگري به نام افزايش جمعيت ، مواجه هستيم . روند افزايش جمعيت ، همان طور كه در جدول 2 مشاهده مي شود ، به اين ترتيب است كه جمعيت ایران در سال 1365 ، با متوسط رشد سالانه 9/3 درصد ، از رقم 25 ميليون نفر در سال 1345 ، به حدود 50 ميليون نفر در سال 1365 ، رسيده و افزايش جمعيت ، در حالي است كه ایران در بحبوحه جنگ تحميلي ، با ارزش افزوده منفي و محصول ناخالص ملي( 58/9- ) روبروست. با وجود تمامي طرح هاي جمعيتي در كشور در سال 1385 ، با نرخ متوسط رشد سالانه 6/1 درصد و جمعيتي معادل 70 ميليون نفر، مواجه هستيم.
عوامل ذكر شده ، باعث كاهش نسبي سرمايه كشور شده و اثرات خود را در درجه اول ، برروي بافت فني توليد ( عقب ماندگي بافت فني توليد و درون زا نشدن فناوري ) و در درجه دوم ، برروي فعاليت اقتصادي افراد جامعه و افزايش نرخ بيكاري در جامعه،گذاشته است.
همان طور كه از جدول3و4 ، مشخص است : ميزان فعاليت اقتصادي ، از 9/45 درصد سال 1345 ، به 6/38 در سال 1383، كاهش يافته است .ميزان فعاليت اقتصادي زنان بسيار كمتر از مردان مي باشد كه خود ، حاكي از عدم تناسب اشتغال ميان مردان و زنان است.
توزيع نسبي شاغلان در ایران ، حاكي از آن است كه كل شاغلان ، از رقمي معادل 2/90 درصد در سال 1345 ، به 1/77 درصد در سال 1383 ، كاهش يافته اند كه رقم كاهش اشتغال زنان در مقايسه با مردان ، بيشتر مي باشد.
اما ، كاهش اشتغال در جامعه، حاكي از حجم زياد بيكاران در جامعه خواهد بود ( با توجه به نرخ رشد جمعيت كشور ) ؛ و از عواقب بيكاري ، بايد به گسترش فقر در جامعه و پايين آمدن شاخص هاي سلامتي ، رفاه عمومي در كشورو هم چنين ، پايين آمدن سطح رضايت مردم از برنامه ريزان نام برد.

جدول 3 : ميزان فعاليت اقتصادي جمعيت 10 ساله و بيش‌تر به تفكيك مناطق شهري و روستايي


سال كل كشور شهري روستايي
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1345 9/45 0/77 5/12 0/41 2/69 9/9 2/49 6/82 2/14
1355 6/42 8/70 9/12 9/37 9/63 0/9 2/47 9/77 6/16
1365 0/39 4/68 2/8 4/38 8/66 4/8 7/39 3/70 9/7
1375 3/35 8/60 1/9 9/33 5/58 1/8 6/37 5/64 7/10
1376 7/34 2/59 9/9 5/33 7/57 6/8 4/36 5/61 8/11
1383 6/38 9/64 4/11 0/37 2/63 5/9 6/41 3/68 9/14

منبع : مركز آمار ايران ، وضعيت اشتغال و بيكاري خانوار1345-1383
جدول 4 : توزيع نسبي شاغلان زن و مرد سال1345 -1383

شاغلان كل مرد زن
1345 2/90 7/89 6/93
1355 9/80 1/81 5/79
1365 2/67 4/68 1/55
1375 4/69 0/71 1/58
1376 2/73 2/74 1/67
1383 1/77 9/77 8/71

منبع : مركز آمار ايران ، وضعيت اشتغال و بيكاري خانوار1345-1383

دومين مشكل ايران در حوزه توليد را مي توان در عدم ساختار مناسب توليد ديد . اين عامل ، باعث بوجود آمدن گسترش نامتناسب بخش خدمات ، دوگانگي شديد ساختار اقتصادي ، افزايش تورم در جامعه و ... شده است .
جدول(5) ، سهم اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي ، و جدول (6) ،تغييرات سالانه ميزان بهره وري را در بخشهاي عمده اقتصادي، نشان مي دهد.
براساس اين جداول ، توزيع نسبي شاغلان در سه بخش مهم اقتصادي ، در فاصله سالهاي 1355-1386 ، تغيير نموده است. نسبت شاغلان بخش كشاورزي در اين سالها ، همواره كاهش داشته است . به نحوي كه از 34 درصد در سال 1355 ، به 18 درصد در سال 1386 ، كاهش مي يابد. برخلاف بخش كشاورزي ،نسبت شاغلان بخش خدمات در طي اين سالها ، افزايش مي يابد . اين نسبت از8/31 درصد در سال 1355 ، به 90/47 درصد در سال 1386 ، رسيده است. اما ، نسبت شاغلان بخش صنعت ، در اين دوره ، با نوساناتي همراه است ؛ در سال 1355 ، نسبت شاغلان بخش صنعت 2/34 درصد است كه با كاهش در سال 65 و 1370 روبرو مي شود( به61/27 درسال 70 ميرسد ) ؛ سپس افزايش مي يابد ، تا اينكه به حدود 71/31 در سال 1386 مي رسد . اما ، اين نسبت هنوز كمتر از 2/34 درصد سال 1355 است.
جدول 5 : سهم اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي
شرح 1355 1365 1370 1375 1384 1385 1386
كشاورزي 34 00/29 48/24 04/23 5/23 5/21 00/18
صنعت 2/34 28/25 61/27 70/30 2/31 7/32 71/31
خدمات 8/31 45/42 62/43 50/44 3/45 8/45 90/47

منبع : مركز آمار ايران ، ويژگيهاي اشتغال و بيكاري خانوار1355-1385
سرشماري نفوس و مسكن سال85
آمار گيري از نيروي كار
سالنامه آماري كشور 1386
در جدول (6)، درصد تغييرات سالانه‌ي ميزان بهره‌وري سالانه ‌دربخش‌هاي‌ عمده‌ي ‌اقتصادي، نمايش داده شده است. بر اساس اين جدول ، بهره وري شاغلان در بخش كشاورزي در فاصله سالهاي 73 تا1375 از ( %20 /2-) در سال 73 به (%90 /11 ) در سال 75 ، مي رسد، اما ، از آن سال به بعد، با نوسانات مختلف ، همراه است . در سال 1378 ، كمترين ميزان بهره وري بخش كشاورزي را شاهد هستيم . در اين سال ميزان بهره وري برابر با ( %94/14- )، مي باشد. هرچند كه با تلاش هاي دولت در برنامه هاي توسعه بهره وري بخش كشاورزي ، به رشدي حدود (% 07/15) ، در سال1381 مي رسد اما از طرف ديگر بهره وري بخش خدمات ، از ( % 59/7 ) سال1373 به(% 27/1-) درصد در سال 1381 ، مي رسد. متاسفانه در اين سالها شاغلان بخش خدمات ، همواره داراي بهره وري كاهنده بوده اند.( هرچند در سال 1376، تغييراتي را مي بينيم). نتيجه اي كه حاصل مي شود، اين است كه بخش خدمات با بيشترين شاغلان داراي پايين ترين بهره وري مي باشد.
روند تغييرات شاغلان ، به لحاظ شاغلان بخش عمومي و خصوصي (جدول 7) ، طي دوره 1355 تا 1385 ، گواهي بر اهميت يافتن سهم بخش عمومي ، در حجم اشتغال كشور مي باشد . سهم اين بخش ، از 19 درصد در سال 1355 ، به بالاترين حد خود ، يعني 2/33 درصد در سال 1370، افزايش مي يابد. در طي روند افزايشي سهم بخش عمومي در اشتغال كل كشور ، تحت تاثير سياست هاي تعديل اقتصادي و واگذاري پاره اي از فعاليت هاي بخش دولتي و عمومي به بخش خصوصي ، از نسبت مذكور كاسته مي شود و در سال 1385 به 3/18 مي رسد . آنچنان كه مشخص است ، با وجود تمامي برنامه ها ي خصوصي سازي ، همچنان تا سال 1385 ، سهم بخش عمومي در اشتغال ، بسيار بالاست.
جدول 6 : درصد تغييرات سالانه‌ي ميزان بهره‌وري سالانه ‌دربخش‌هاي‌ عمده‌ي ‌اقتصادي (درصد)(به قيمت ثابت سال1376)
خدمات صنعت كشاورزي شرح
59/7 75/2 20/2- 1373
42/2- 36/3- 76/6 1374
17/2 81/2 90/11 1375
10/9 44/3- 68/8- 1376
55/3 87/13- 68/4 1377
37/0 30/5 94/14- 1378
09/2 88/3 79/1 1379
23/1 42/8 34/2- 1380
27/1- 09/8 07/15 1381

منبع : مركز آمار ايران : سالنامه آماري كشور1373-1381وشاخص هاي نيروي كار در ايران و همچنين جداول مربوط به ويژگيهاي اقتصادي اجتماعي خانوار80-1383

جدول شماره 7 : توزيع نسبي شاغلان به تفكيك بخشهاي عمومي و خصوصي در دوره 1376-1385
درصد
شرح 1355 1365 1370 1379 1385
شاغلان بخش عمومي 19 3/31 2/33 45/22 3/18
شاغلان بخش خصوصي 4/76 5/64 2/65 20/77 0/81
اظهار نشده 6/4 2/4 6/1 35/0 7/0
جمع 100 100 100 100 100

منبع : سرشماري نفوس و مسكن و ويژگي اشتغال و بي كاري خانوار55-1385

6-3. روند تغييرات جمعيت فعال ، اشتغال و بيكاري :

جدول شماره( 8) ، تر كيب سني جمعيت كشور را ، در طي دوره 1355-1385 ، نشان مي دهد. همان گونه كه در اين جدول ديده مي شود ، جمعيت كشور به لحاظ ساختار سني ، همواره از ساختار جواني ، برخوردار بوده است . تقريبا در تمام طول اين دوره ،كمتر از 4 درصد از جمعيت، بالاي 65، سال سن داشته اند. به همين نحو ، در حدود 45 درصد جمعيت ، تا سال 1370 در گروه سني 0-14 ساله قرار داشته اند. انتظار مي رود كه با كاهش نرخ رشد جمعيت ، به تدريج ، بر جمعيت واقع در سن فعاليت ، يعني گروه سني 15-64 ساله ، افزوده شود.اولين نمود چنين انتظاري در سالهاي1375 و 1385 مشاهده مي شود. اين نسبت ، به ترتيب به 11/56 و73/69 درصد در سالهاي ذكر شده ، افزايش يافته است. در مقابل ، نسبت جمعيت 0-14 ساله از 5/44 درصد سال 1355 به50/39 و 08/25 درصد در سالهاي 1375 و 1385 ، كاهش يافته است.
از ديدگاه ديگري ، اين جهت تغييرات ، در تغييرات حجم جمعيت 10 ساله به بالا ،در جدول (9) ، تاييد مي گردد. ملاحظه مي شود ، با وجود كاهش نرخ رشد جمعيت به حدود6/1 در سال 1385، نمود اين نسبت ، با رشد بالاي 59 هزار نفري جمعيت 10 ساله و بالاتر، در سال 1385همراه است


جدول 8: تركيب سني جمعيت 10 ساله و بيشتر كشور و تركيب آن از نظر فعاليت 1376-1385
گروه سني 1355 1365 1370 1375 1385
كل جمعبت 100 100 9/99 100 100
0- 14 5/44 4/45 3/44 50/39 08/25
15- 64 0/52 5/51 2/52 11/56 73/69
+65 5/3 1/3 4/3 38/4 19/5
.منبع : از سرشماري نفوس و مسكن 1355-1385 و طرح جاري جمعيت 1370

جدول 9 : جمعيت 10 ساله و بيشتر كشور و تركيب آن از نظر فعاليت 1355-1385
عنوان 1355 1365 1370 1375 1381 1385
جمعيت 10 ساله و بالاتر( به هزار نفر) 23002 32874 38655 16027 22430 59523
جمعيت فعال از نظر اقتصادي( به هزار نفر) 9796 12821 14737 9655 15576 23468
نرح مشاركت اقتصادي ( درصد) 1/46 39 1/38 3/35 2/37 6/40
نرخ اشتغال 1/26 3/22 - 3/24 3/27 -
نرخ بيكاري 3/9 2/14 1/11 1/9 8/12 2/11
منبع : مركز آمار ايران : نتايج آمار گيري از خصوصيات اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي خانوار
سرشماري نفوس و مسكن و سالنامه اماري سال 85
بديهي است كه روند افزايشي مذكور، همچنان در سالهاي آينده نيز ، ادامه داشته باشد. همانگونه كه در جدول مشاهده مي شود ، نرخ مشاركت نيروي كار، يعني نسبت كل جمعيت شاغل و بيكار به كل جمعيت 10 ساله به بالا ، طي دوره 1355 -1385 ، به تدريج ، كاهش يافته است ؛ از 1/46 درصد سال 1355، به3/35 در سال 1375 كاهش و پس از آن ، با تمام افزايشي كه حاصل برنامه هاي دولت در توسعه و اشتغال بوده است ، به 6/40 در سال 1385 رسيده است ، اما اين رقم ، هنوز از سال 1355 ، كمتر است.نرخ بيكاري نيز، از 3/9 درصد سال 1355 به 2/14 در سال 1365 رسيده و پس از آن ، با تمام كاهشي كه داشته ، در سال 1385 به 2/11 درصد ، رسيده است.
نكته قابل توجه در اين ميان ، كاهش نرخ مشاركت است ؛ چرا كه ، با توجه به " نرخ واقعي بيكاري ( يعني نرخ بيكاري آشكار، به اضافه بيكاري پنهان ) ، بايد در كنار نرخ مشاركت ، به تغييرات شاخص متوسط بهره وري ، نيز توجه نمود . " 7 لذا ، با توجه به كاهش اين شاخص ( جدول 4-7) در سالهاي مذكور ، نرخ بيكاري واقعي ، بيش از نرخ هاي اعلام شده خواهد بود.
بررسي وضعيت شاغلان و بيكاران داراي آموزش عالي :

جدول شماره( 10) ، توزيع نسبي شاغلان زن و مرد را در سال1345 -1383 ، نشان مي دهد. همانطور كه مشاهده مي شود ، در سال 1345 ، 6/93 درصد از شاغلان كل كشور را زنان و 7/89 درصد آنرا مردان تشكيل مي داده اند. از اين ميان ، نسبت شاغلان زن به كل شاغلان ، برا بر 03/1 درصد و براي مردان 99/0 درصد ، است . با كا هش اشتغال در كل كشور ، در سال 1383 ، نسبت اشتغال زنان به كل شاغلان93/0 و مردان 01/1 درصد است . اين امر، حاكي از اين نكته است كه بايد ، بيكاري مردان ، نسبت به زنان ،در سالهاي مذكور بيشتر بوده باشد.
جدول 10 : توزيع نسبي شاغلان زن و مرد سال1345 -1383
شاغلان كل مرد زن
1345 2/90 7/89 6/93
1355 9/80 1/81 5/79
1365 2/67 4/68 1/55
1375 4/69 0/71 1/58
1376 2/73 2/74 1/67
1383 1/77 9/77 8/71
منبع : مركزآمار ايران
سالنامه آماري كشور سال 1345-1386
آمار گيري از وضعيت اشتغال و بيكاري خانوار 1383
ويژگيهاي نيروي كار در ايران ، سالنامه آماري كشور 1355-1384
در جدول (11) ، نتايج روشنتري را مي توان كسب نمود. روند كاهشي اشتغال ، برروي فارغ التحصيلان دانشگاهي ، اثرات بارز تري دارد. نرخ بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي ، از 6/3 درصد در سال 1355 به 1/13 درصد در سال 1381 مي رسد . در طي اين سالها ، بيكاري زنان همواره بيشتر از بيكاري مردان بوده است ، تا جايي كه در مقايسه با7/8 درصد بيكاري مردان در سال 1381، بيكاري زنان در اين سال ، به رقم 7/25 درصد مي رسد.
نرخ بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي ، پس از سال 1381 ، همچنان نرخ افزايشي خود را ادامه مي دهد، تا جايي كه حتي ، به رقم 7/20 درصد در سال 1385 ، مي رسد.(جدول13)

جدول11: نرخ بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي 1355-1381
سال 1355 1365 1375 1376 1381
نرخ بيكاري 6/3 7/2 8/4 0/5 1/13
مرد 4/3 6/2 1/4 8/3 7/8
زن 0/5 2/3 0/8 8/10 7/25

منبع : مركز آمار ايران ، آمار گيري از وضعيت اشتغال و بيكاري خانوار1383
سالنامه آماري كشور ، سال 1355-1382
جدول12 : توزيع نسبي جمعيت شاغل و بيكار (جوياي كار) 10 ساله و بيش‌تر داراي آموزش عالي8
درصد
شرح 1382 1383 1384 1385
شاغل 3/12 1/12 7/13 9/13
بيكار 1/14 8/21 6/19 7/20
منبع : مركز آمار ايران ، دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي كار و سرشماري.
سالنامه آماري كشور 1382-1386


در مطالعه ساختار جمعيتي كشور مشاهده مي شود كه كشور ما از گذشته تا به امروز ، با پديده افزايش جمعيت و همچنين جواني جمعيت روبرو بوده است . جواني جمعيت ، تقاضاي آموزش عالي و همچنين ، تقاضاي كار و اشتغال را در كشور بالا برده است ، آنچنان كه عنصر مديريتي كشور ، قادر به برنامه ريزي بهينه در جهت رفع نياز هاي اين جمعيت عظيم ، نبوده است . نسبت جنسي جمعيت ، نشان از افزايش تعداد دانشجويان زن در دانشگاهها و كثرت زنان در بازار كار دارد كه اولين ناهماهنگي را امروزه از خود بروز داده است . داده هاي تحقيق ( دستاورد هاي اسنادي و پيمايشي تحقيق ) ، نشان مي دهد كه نرخ بيكاري زنان بيشتر از مردان است و با توجه به عدم برنامه ريزي هاي صحيح در خصوص اشتغال ، بيشترين مشكل كشور در سالهاي آتي با اشتغال زنان خواهد بود .

راهكارهاي پيشنهادي
. راهكارهاي راهبردي

با شناخت روابط و ساختار عناصر نظام اجتماعی ، در جهت توسعه پایدار نیازمند مدیریت شایسته و علمی هستیم.
در مسیر توسعه پایدار ، با یکپارچه کردن اراضی و کشت مکانیزه و علمی و با بهره گیری از متخصصین كار آزموده در کشاورزی ، تولیدات کشاورزی را افزایش بخشیم .
جذب سرمایه در کشور و همچنين درونی سازي فناوري پيشرفته در کشور
ايجاد فرهنگ و روحيه شايسته سالاري در جامعه
2-7. راهكار هاي كاربردي
اين راهكارها را در سه سطح زير مطرح مي سازيم:
1-2-7. اقدامات دولت در خصوص اشتغال فارغ التحصيلان
مديريت علمي منابع انساني (مديريت علمي پژوهش گرا ) ؛ انطباق آموزشهاي دانشگاهي با نياز هاي علمي بخش ( صنعت ، كشاورزي و خدمات) ؛ تجربه گرايي در سطح كلان و آزمون نظريات در عمل ؛ نياز سنجي علمي ميان تخصص هاي مورد نياز جامعه و پذيرش دانشجويان در دانشگاهها ؛ بازنشسته و يا بازخريد كردن افراد بدون صلاحيت علمي در كليه موسسات و ارگانها ؛ درونزا كردن فناوري پيشرفته در كشور ؛ گسترش مراكز تحقيقاتي و پژوهشي ؛ حمايت از بنگاههاي زود بازده ؛ ضابطه گرايي به جاي رابطه گرايي( پارتي بازي) و....


2-2-7. اقدامات در جهت كاربردي كردن آموزشهاي دانشگاهي در دانشگاهها
ايجاد نگرش جستجوگري و پژوهشگري در دروس ؛ دوري از برخورد ايدئولوژيك و گزينشي در تدوين دروس ؛ پذيرش شيوه هاي نوين آموزش ( استفاده از فناوريهاي رايانه اي و ...) ؛ كيفيت گرايي در آموزش عالي؛ تكيه بر عملگرايي در محتوي دروس و نظام آموزشي؛ ،جذب دانشجو بر اساس نياز هاي واقعي جامعه؛ منطبق كردن محتوي دروس با نيازهاي اجتماعي و شغلي؛ ،پيوند بين توليد علم در دانشگاه و نياز هاي بخش (صنعت ، كشاورزي و خدمات) ؛ مديريت مشاركتي در كلاس درس و دانشگاه ؛ آينده نگري علمي مسئولان دانشگاه در ارائه رشته هاي دانشگاهي ؛ فراهم سازي تسهيلات مورد نياز جهت ترقيب دانشجويان به ارائه پژوهشهاي علمي – كاربردي؛ بوجود آوردن سازمانهاي واسط جهت پيوند دانشگاه و بازار كار؛ حذف نمره گرايي و جايگزيني پژوهش گرايي در دانشگاه؛ منطبق كردن آموزش ها با تجربيات واقعي و عيني زندگي؛ امنيت شغلي اساتيد و دانشجويان در دانشگاه؛ آزادي فكر و انديشه در دانشگاه و جامعه و...
3-2-7. طرح ها و ايده ها در خصوص اشتغال زايي
مديريت علمي منابع انساني ؛ عملگرايي در آموزش و پرورش؛ حذف پارتي بازي در اعطاي تسهيلات پژوهشي و ... ؛ سرمايه گذاري علمي - اقتصادي در صنايع مورد نياز؛ تدوين بانك اطلاعاتي از نيروي انساني و نياز هاي بازار كار؛ تشكيل گروههاي مشاركتي و علمي در دانشگاهها؛ به منظور اشتغال زايي؛ اجراي شيوه هاي نوين آموزش در سطح كشور؛ ارزيابي علمي - تجربي بازده طرح هاي دولت قبل از اجراي آنها؛ حمايت و اعطاي تسهيلات در جهت كارآفريني؛ شايسته سالاري ؛ به جاي واگذاري ادارات و سازمانها به عموم مردم با عنوان سهام عدالت،واگذاري شركت هاي دولتي و صنعتي به دانشگاهها و تبديل آنها به دانشگاههاي تكنولوژي و پلي تكنيك؛ وضع قوانين جامعه بر اساس نياز هاي اجتماعي؛ افزايش تبليغات در جهت ارتقاء فرهنگ علمي در جامعه؛ ،حذف كنكور دانشگاهي ، پس از اشتغال زايي در جامعه ؛ شناخت عناصر بنيادين نظام اجتماعي جامعه ايران و برنامه ريزي علمي بر اساس نياز هاي آن.

http://sociologyofiran.com/index.php...1106&Itemid=43
__________________
زیرکی را گفتم این احوال دید خندید و گفت:

صعب روزی، بوالعجب کاری، پریشان عالمی.
امیر حسین آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از امیر حسین بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 02-26-2012, 09:31 PM   #2
rebel
 
rebel's Avatar
 
تاریخ عضویت: Jul 2009
محل سکونت: در سایه
پست ها: 711
تشکرها: 3,866
در 583 پست 2,663 بار تشکر شده
Points: 4,729, Level: 43
Points: 4,729, Level: 43 Points: 4,729, Level: 43 Points: 4,729, Level: 43
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : فعاليت هاي اقتصادي ایران از سال 1345 تا1385

از تئوری تا عمل فاصله بسیار بید (برره)
rebel آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید.
شما نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید.
شما نمی توانید فایل پیوست کنید.
شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید.

BB code فعال
شکلک ها فعال
کد [IMG] فعال
کد HTML غیر فعال

مراجعه سریع

موضوعات مشابه
موضوع آغازگر موضوع انجمن پاسخ ها آخرین ارسال
چرا باید تحقیر شویم؟ mory291 تحلیل سیاسی 9 07-18-2011 09:40 PM
مناظره باوند و مجتهدزاده درباره دریای خزر حاجی جفرسون تحلیل سیاسی 0 11-12-2010 02:47 AM
ارزیابی تحریم های جدید علیه ایران و راهکارهای مقابله با آن رامین تحلیل سیاسی 1 09-17-2010 10:16 PM
میزان تاثیرگذاری تحریم‌های چند جانبه بر رفتار سیاست خارجی ایران رامین تحلیل سیاسی 0 08-23-2010 10:02 AM
ماهنامه یوروپ-اژیا کریتیک بررسی می کند:اگر احمدی نژاد پیروز شود، اعراب چه خواهند کرد؟ alisosho خبر سیاسی 0 05-10-2009 09:32 AM


ساعت جاری 08:22 AM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT