نمایش پست تنها
قدیمی 09-01-2009, 01:47 AM   #14
kaman
میهمان
 
پست ها: n/a
پیش فرض پاسخ : آیا ایران و آمریکا بالاخره خواهند توانست با هم به صلح برسند؟ (شهیر)....مقاله ای که یکسال پیش نوشته شد

نقل قول:
نوشته اصلی توسط شهاب نمایش پست ها
...
قدرت حاکم در ایران به درستی دریافته است که با برقراری رابطه با آمریکا بافت اجتماعی ایران به گونه ایست که به سرعت فرهنگ آمریکائی در جامعه گسترش خواهد یافت. نرمالیزه کردن روابط، باز کردن درب ها را بر روی فرهنگ آمریکائی به دنبال دارد. ممکن است سئوال شود که اشکال این تحول در چیست؟

با برقراری رابطه با آمریکا (روابط عادی سیاسی و تجاری) گروهی که بسرعت در ایران از اعتبار و نفوذ برخوردار می شوند تکنوکراتها خواهند بود. با برقراری روابط تجاری شکل اقتصاد و بازار به نحوی خود را تغییر می دهد که به یک حالت هماهنگ با نظام برتر کورپوریت درآید. در آن شرایط دیگر نمی شود جلوی احداث کارخانه، ورود سرمایه آمریکائی و ورود خود آمریکائیان را به ایران گرفت. زمان زیادی لازم نیست که نظام اجتماعی نیز از نظام اقتصادی متاثر شود. در حالیکه تکنوکراتها بطور خزنده به نفوذ و اقتدار خود در بخش های صنعتی و اقتصادی می افزایند، قدرت از دست طرفداران مکتب فکری که به شدت محافظه کار و سنتی است خارج می شود.
...

بدین ترتیب مشخص میشود که چرا ایران حتی با سر کار آمدن اوباما و پیشنهادهای وی برای نزدیکی و گفتگو توجه نکرد و حتی رهبران ایران پاسخها و علائم منفی نیز برای وی فرستادند. ملزوم چنین سیاستی این موضوع هم خواهد بود که ایران حتی به ایرانیان غیرخودی و تحصیلکرده (در غرب) هم برای وارد شدن در سیستم خود آنچنان راه ندهد و نقاط کلیدی خود را همواره با افراد ایدئولوژیک خودی پر کند و با این قشر از جامعه هم زیاد از در دوستی وارد نشود و نیز حاضر باشد که تاوان همکاری نکردن با این قشر را نیز با چشم پوشی از توانائیها و تخصصهای آنها را نیز پذیرا گردد که میشود (ب.م. اجبار حجاب).

سئوال بر درست و یا نادرست بودن این سیاست نیست. سئوال در این استکه سر انجام این سیاست در بر خورد با آمریکا به کجا خواهد کشید؟ این موضوع برای من هنوز پوشیده است.

با توجه به کل برداشت من از این مقاله, آمریکا شاید که در کوتاه مدت و با در نظر گرفتن مشگلاتیکه در منطقه ما برای خود دست و پا نموده است مجبور به "بردباری" باشد, ولی در دراز مدت خصومت این دو نظام با توچه به ماهیت جهانخواری آمریکا عود خواهد نمود و نتیجه آن برای من مشخص نیست و یا هنوز پارامترهای مربوط به آنزمان هنوز در دست نیست و نمیتوان یک پیشبینی درستی انجام داد. چرا که برخورد آمریکا با ایران به توانائیهای ایران نیز مربوط میگردد. آمریکائیها به عراق در زمانی حمله کردند که آن کشور در ضعیفترین حالت سیاسی و نظامی تاریخ معاصر خود قرار داشت!

  پاسخ با نقل قول
این کاربر از بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :