فوروم ایران آمریکا

فوروم ایران آمریکا (http://www.iranamerica.com/forum/index.php)
-   خبر سیاسی (http://www.iranamerica.com/forum/forumdisplay.php?f=94)
-   -   پیشگویی های شاه نعمت الله ولی در 800سال پیش درباره ایران (http://www.iranamerica.com/forum/showthread.php?t=8549)

پیروز 06-25-2009 12:06 AM

پیشگویی های شاه نعمت الله ولی در 800سال پیش درباره ایران
 
آیا شما از پیشگوییهای شاه نعمت الله ولی چیزی شنیده اید؟
این شعر قسمتی از دیوان اوست که در حدود 800 سال پیش سروده شده و در ان همانند نوستراداموس حوادث بسیاری را بویژه در سرزمین پارس پیش بینی کرده است.البته دریافت اشارات اشعارش احتیاج به دقت و اطلاعات کافی دارد.
شاه نعمت اله ولي

قدرت كردگار مي بينم
حالت روزگار مي بينم
حكم امسال صورتي دگر است
نه چو پيرارو پار مي بينم
از نجوم اين سخن نمي گويم
بلكه از كردگار مي بينم
عين و را ذال چو نگذشت از سال
بوالعجب كار و بار مي بينم
در خراسان و مصر و شام و عراق
فتنه و كارزار مي بينم
همه را حال مي شود ديگر
گر يكي ور هزار مي بينم
گرد آيينه ضمير جهان
گرد و زنگ و غبار مي بينم
ظلمت ظلم ظالمان ديار
بيحد و بي شمار مي بينم
قصه اي بس غريب مي شنوم
غصه اي در ديار مي بينم
جنگ و آشوب و فتنه و بيداد
از يمين و يسار مي بينم
غارت و قتل و لشگر بسيار
در ميان و كنار مي بينم
بنده را خواجه وش همي يابم
خواجه را بنده وار مي بينم
بس فرو مايگان بيحاصل
عامل و خواندگار مي بينم
هر كه او پار يار بود امسال
خاطرش زير بار مي بينم
مذهب و دين ضعيف مييابم
مبتدع افتخار مي بينم
سكه نو زنند بر رخ زر
درهمش كم عيار مي بينم
دوستان عزيز هر قومي
گشته غمخوار و خوار مي بينم
هر يك از حاكمان هفت اقليم
ديگري را دچار مي بينم
نصب و عزل بتكچي و عمال
هر يكي را دوبار مي بينم
ماه را روسياه مي يابم
مهر را دل فكار مي بينم
ترك و تاجيك را به هم ديگر
خصمي و گير و دار مي بينم
تاجر از دست دزد بي همراه
مانده در رهگذار مي بينم
مكر و تزوير و حيله در هرجا
از صغار و كبار مي بينم
حال هندو خراب مي يابم
جور ترك و تتار مي بينم
بقعه خير سخت گشته خراب
جاي جمع شرار مي بينم
بعض اشجار بوستان جهان
بي بهار و ثمار مي بينم
اندكي امن اگر بود آن روز
در حد كوهسار مي بينم
همدمي و قناعت و كنجي
حاليا اختيار مي بينم
گرچه مي بينم اين همه غمها
شادئي غمگسار مي بينم
غم مخور زان كه من در اين تشويش
خرمي وصل يار مي بينم
بعد امسال و چند سال دگر
عالمي چون نگار مي بينم
چون زمستان پنجمين بگذشت
ششمش خوش بهار مي بينم
نايب مهدي آشكار شود
بلكه من آشكار مي بينم
پادشاهي تمام دانائي
سروري با وقار مي بينم
هر كجا رو نهد به فضل اله
دشمنش خاكسار مي بينم
بندگان جناب حضرت او
سر به سر تاجدار مي بينم
تا چهل سال اي برادر من
دور آن شهريار مي بينم
دور آن چون شود تمام به كار
پسرش يادگار مي بينم
پادشاه و امام هفت اقليم
شاه عالي تبار مي بينم
بعد از او خود امام خواهد بود
كه جهان را مدار مي بينم
ميم و حا ميم و دال مي خوانم
نام آن نامدار مي بينم
صورت و سيرتش چو پيغمبر
علم و حلمش شعار مي بينم
دين و دنيا از او شود معمور
خلق از او بختيار مي بينم
يد وبيضا كه باد پاينده
باز با ذوالفقار مي بينم
مهدي وقت و عيسي دوران
هر دو را شهسوار مي بينم
گلشن شرع را همي بويم
گل دين را به بار مي بينم
اين جهان را چو مصر مي نگريم
عدل او را حصار مي بينم
هفت باشد وزير و سلطانم
همه را كامكار مي بينم
عاصيان از امام معصومم
خجل و شرمسار مي بينم
بر كف دست ساقي وحدت
باده خوش گوار مي بينم
غازي دوست دار دشمت كش
همدم و يار غار مي بينم
تيغ آهن دلان زنگ زده
كند و بي اعتبار مي بينم
زينت شرع و رونق اسلام
هر يكي را دوبار مي بينم
گرگ با ميش و شير با آهو
در چرا بر قرار مي بينم
گنج كسري و نقد اسكندر
همه بر روي كار مي بينم
ترك عيار مست مي نگرم
خصم او در خمار مي بينم
نعمت اله نشسته در كنجي
از همه بر كنار مي بينم

حاجی جفرسون 06-25-2009 01:19 AM

پاسخ : پیشگویی های شاه نعمت الله ولی در 800سال پیش درباره ایران
 
پیروز جان.تاریخ ایران بگونه ای شده که هر از چند سال یک بار تکرار میشود. شاه نعمت الله ولی که هم عصر حافظ بوده هم در روزگار غزنویان، آنچه را دیده که سالها بعد هم بار ها تکرار شده است.
الخیر فی مالوقع

alisosho 06-25-2009 09:10 AM

پاسخ : پیشگویی های شاه نعمت الله ولی در 800سال پیش درباره ایران
 
اقايون اسماعيليه هم دور را بر هفت ميدانستند و اخرشان به كجا انجاميد ، براي تزريق عرفان و دور زدن منطق از حشيش استفاده ميكردند و حشاشيون را صاحب منسبي اميد به هفت ميدادند...

eximir 06-25-2009 11:57 AM

پاسخ : پیشگویی های شاه نعمت الله ولی در 800سال پیش درباره ایران
 
بازهم توصیه میکنم کتاب مزرعه حیوانات را بخوانید.این تکرار تاریخ نیست، از نظر من سرنوشت هر انقلابی به اینجا ختم می شود.

kaman 06-25-2009 01:02 PM

پاسخ : پیشگویی های شاه نعمت الله ولی در 800سال پیش درباره ایران
 
نقل قول:

نوشته اصلی توسط eximir (پست 26111)
بازهم توصیه میکنم کتاب مزرعه حیوانات را بخوانید.این تکرار تاریخ نیست، از نظر من سرنوشت هر انقلابی به اینجا ختم می شود.


این کتاب را میتوانید از آدرس زیر داونلود کنید:

http://www.4shared.com/file/97776232...imal_Farm.html


ساعت جاری 10:09 PM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT