فوروم ایران آمریکا

فوروم ایران آمریکا (http://www.iranamerica.com/forum/index.php)
-   تالار مهنذسی نفت و گاز (http://www.iranamerica.com/forum/forumdisplay.php?f=133)
-   -   دیگر دوره صنعت نفت و گاز به سر آمده است (http://www.iranamerica.com/forum/showthread.php?t=43023)

محمد صادق 01-28-2016 08:02 AM

دیگر دوره صنعت نفت و گاز به سر آمده است
 
دیگر دوره صنعت نفت و گاز به سر آمده است
بیش از یکصد سال است که صنعت نفت در دنیا وجود دارد.با همه فراز و نشیبهایش.این صنعت قدیمی همه ابعاد گوناگون زندگی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده است.از تولید بنزین گرفته تا تولید انواع مواد شیمیایی.
اما آیا ممکن است شرایطی پبش بیاید که این صنعت قدیمی به فراموشی سپرده شود؟ نیاز به تکنولوژی به روزتر ایجاب می کند که کم کم نفت را به فراموشی بسپاریم به خصوص در این برهه ای که قیمت نفت شدیدا پایین امده است و دیگر برای دولتها به صرفه نیست که نفت را استخراج کنند. در ثانی بیشتر مخازن نفتی جهان نیمه عمر خود را سپری کرده اند و نفت و گاز کمی در اعماق زمین وجود دارد که بخواهد استخراج شود.
کاوش نفت در Offshore هم با این قیمتهای پایین نفت اصلا به صرفه نیست.بنابراین تکنولوژی و صنعت جدیدی باید جای نفت را بگیرد که بتواند نیازهای گوناگون بشری را پاسخ گوید.لذا هم اکنون وقت آن فرا رسیده است که در چاه های نفت و گاز برای همیشه بسته شود تا هم زمینه برای بروز و ظهور صنایع جدید فراهم شود و هم از آلودگی بیشتر هوا جلوگیری شود.


ساعت جاری 02:00 AM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT