فوروم ایران آمریکا

فوروم ایران آمریکا (http://www.iranamerica.com/forum/index.php)
-   Economics in English (http://www.iranamerica.com/forum/forumdisplay.php?f=99)
-   -   نقشه راه زی جین پینگ برای چین تا سال 2050 - انگلیسی (مطلبی که باید آنرا چند بار خواند، مغز قدرت جذب عظمت این برنامه را ندارد) (http://www.iranamerica.com/forum/showthread.php?t=44535)

شهیر 10-23-2017 04:25 AM

نقشه راه زی جین پینگ برای چین تا سال 2050 - انگلیسی (مطلبی که باید آنرا چند بار خواند، مغز قدرت جذب عظمت این برنامه را ندارد)
 


ساعت جاری 03:11 AM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT