فوروم ایران آمریکا

فوروم ایران آمریکا (http://www.iranamerica.com/forum/index.php)
-   Society in English (http://www.iranamerica.com/forum/forumdisplay.php?f=115)
-   -   Tehran battles plague of 'Mutant' giant rats with army snipersتهران با هیولایی به نام موش میجنگند (http://www.iranamerica.com/forum/showthread.php?t=35792)

keefer 03-09-2013 01:49 AM

Tehran battles plague of 'Mutant' giant rats with army snipersتهران با هیولایی به نام موش میجنگند
 
http://img.ibtimes.com/www/data/imag.../20/346383.jpg
By UMBERTO BACCHI: Subscribe to Umberto's RSS feed
February 20, 2013 1:08 PM GMT
ترجمه تیتر را ببخشید من همین بلد هستم.
Tehran, the capital of Iran, is battling an invasion of "genetically mutated" giant rats.

Iran has sent in sniper teams to clear Tehran's streets from the massive rodents weighting up to five kilos plaguing 26 district of the Iranian capital, the city's environmental agency said.

"They seem to have had a genetic mutation, probably as a result of radiations and the chemical used on them," Ismail Kahram, Teheran city council environment adviser and university professor Ismail Kahram told Qudsonline.ir.

"They are now bigger and look different. These are changes that normally take millions of years of evolution. They have jumped from 60 grams to five kilos, and cats are now smaller than them."

The "mutated rats" have been running rampant in the capital, as cats are scared off by their giant size and traditional poison appear to have no effect on them.

http://img.ibtimes.com/www/data/imag.../20/346389.jpg

Taken from: http://www.ibtimes.co.uk/articles/43...rs-mutated.htm

FarShir 03-09-2013 04:55 PM

پاسخ : Tehran battles plague of 'Mutant' giant rats with army snipersتهران با هیولایی به نام موش میجنگند
 
اگر داری تو عقل و دانش و هوش بیا بشنو حدیث گربه و موش
بخوانم از برایت داستانی که در معنای آن حیران بمانی

ای خردمند عاقل و دانا
قصه‌ی موش و گربه برخوانا


قصه‌ی موش و گربه‌ی مظلوم
گوش کن هم‌چو در غلطانا
از قضای فلک يکی گربه
بود چون اژدها به کرمانا
شکمش طبل و سينه‌اش چو سپر
شير دم و پلنگ چنگانا
از غريوش به وقت غريدن
شير درنده شد هراسانا
سر هر سفره چون نهادی پای
شير از وی شدی گريزانا
روزی اندر شراب‌خانه شدی
از برای شکار موشانا
در پس خم مِی نمود کمين
هم‌چو دزدی که در بيابانا
ناگهان موشکی ز ديواری
جست بر خم مِی خروشانا
سر به خم برنهاد و مِی نوشيد
مست شد هم‌چو شير غرانا ...
ارسال شده توسط تلفن همراه


ساعت جاری 03:30 PM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT