فوروم ایران آمریکا

فوروم ایران آمریکا (http://www.iranamerica.com/forum/index.php)
-   راهنما و اطلاعات کاربردی برای استفاده از فوروم (http://www.iranamerica.com/forum/forumdisplay.php?f=122)
-   -   بر اثر به روز رسانی سروری که به فوروم خدمات می دهد ممکن است ظرف دو روز آینده اختلالاتی در باز کردن صفحه فوروم پیش بیاید (http://www.iranamerica.com/forum/showthread.php?t=39308)

شهیر 07-05-2014 09:09 AM

بر اثر به روز رسانی سروری که به فوروم خدمات می دهد ممکن است ظرف دو روز آینده اختلالاتی در باز کردن صفحه فوروم پیش بیاید
 
با تشکر و عرض پوزش


ساعت جاری 12:28 PM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT