فوروم ایران آمریکا

فوروم ایران آمریکا (http://www.iranamerica.com/forum/index.php)
-   تالار مقالات نظامی (http://www.iranamerica.com/forum/forumdisplay.php?f=121)
-   -   چگونگی اسقرار موشک های بالستیک یارس در وضعیت آماده باش (http://www.iranamerica.com/forum/showthread.php?t=46172)

aradralami 11-11-2019 07:42 PM

چگونگی اسقرار موشک های بالستیک یارس در وضعیت آماده باش
 
فیلم اسقرار موشک های بالستیک یارس در وضعیت آماده باشhttps://www.aparat.com/v/1KVMtیارسRS-24 یکی از سریعترین موشک های جهان و بیدلیل نیست که به آن نام مستعار "پسر شیطان" داده شده است. در واقع، این یک نسخه به روز شده موشک Topol-M است. یارسRS-24 (در ناتو SS-29) توسط موسسه مهندسی حرارتی مسکو تهیه شده که همچنین موشک Topol-M را طرحریزی کرده بود.


یارس به شش کلاهک مجهزبوده، هر کلاهک قادر به تخریب هدف های مختلف است. طول موشک 23 متر با قطر دو متر است، حداکثر پرواز 11 هزار کیلومتر است. کلاهک موشکی شامل چهار بلوک انفرادی است. ظرفیت هر بلوک از 150 تا 300 کیلوتن است.
موشک یارس RS-24 یک موشک بالستیک بین قاره ای نسل جدید با سرعت کروز 13+ ماخ است. موشک یارس سهم مهمی در ایجاد نیروهای موشکی استراتژیک روسیه برای تضمین امنیت ملی در صورت همه گونه تغییرات وضعیت بین المللی است.


ساعت جاری 10:41 PM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT