فوروم ایران آمریکا

فوروم ایران آمریکا (http://www.iranamerica.com/forum/index.php)
-   اشعار شما (http://www.iranamerica.com/forum/forumdisplay.php?f=52)
-   -   شعر طنز اجتماعی (مناظره ی گوسفند و الاغ) گرانی گوشت (http://www.iranamerica.com/forum/showthread.php?t=45799)

زبل خان 08-31-2019 03:33 AM

شعر طنز اجتماعی (مناظره ی گوسفند و الاغ) گرانی گوشت
 
مناظره ی گوسفند و الاغ
گوسفند:
میبینی ای الاغ
این منم
پشت این وانت و نیسان
میبینی ام
که چگونه مردم
با حسرت به من می نگرند
و منم
با عشوه و ناز
..به خیابان شما می نگرم
منم آن گوسـِفّند
که نه چندان دورتر بوی پهن می دادم
و کنون بوی بهشت
که ندارد مسکین راه به آن
من بهشتِ زمینی ام ..و موال ..و غنی

پاسخ الاغ:
می بینمت کنون
ای بی خبراز جفا و دزد و مجنون
اما این منم
که به جای تو
به مسلخ می روم
من بودم و یک دنیا بی قراری ام
با عرعر و لگد پرانی ام
گاهی مرا صاحبی حتی به خاطر بی اشتیاقی ام
در دشت رها میکرد آن نا شکیبی اش
دردا که این ارزش بی حساب تو
من را به مسلخی کشانده که مپرس...
گویا بهشت تو جهنمی برای من است که مپرس..
گوسفند:
آری منم
گاهی به خیابان دیده ام
مردم مرا فریاد میزنند
کف می زنند
هورا می کشند
سوت می کشند
انگار عروسی را به حجله می برند
اکنون ستاره ی سهیل این مردم منم
الاغ:
من هم به داغ این گرانی ودزدی دچار شدم
تحریم و سرنوشت
میکندم کباب بریان به روی سیخ
شانسی اگرم بیاورم دیزی شوم درون دیگ
این منم
اکنون به بدل مبتلا شدم
من تارک دنیا یم ...که اسیر جفا شدم

زبل خان:deadhorse:


ساعت جاری 02:12 AM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT