فوروم ایران آمریکا

فوروم ایران آمریکا (http://www.iranamerica.com/forum/index.php)
-   اشعار شما (http://www.iranamerica.com/forum/forumdisplay.php?f=52)
-   -   حیات (http://www.iranamerica.com/forum/showthread.php?t=44956)

KamRan 06-03-2018 09:04 AM

حیات
 
حیات

در دلتنگیِ اندیشه
افتادم از ارتفاع صد پله ی تصور
و بوسیدم تاریخ را
با تمام دروغ هایش
و از میان این دوغاب آشفته
موی باریکی را بیرون کشیدم
که به رنگ احساس و غریزه و عشق بود
و وقتی دقیق تر شدم
این بازیافت
یکی از تارهای موی لیلی بود
که با هر بوسه ای
حیات را
در ابدیت نوع انسانی
به درون هستی می ریخت
و زندگی را تکرار میکرد!

کامران فرزان
جون 2 2018
پیتزبورگ - امریکا

عکس: سالوادور دالی


https://i.imgur.com/TXp0oSg.jpg


ساعت جاری 12:09 PM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT