عکسهای دیدنی و نایاب از ایران قدیم [آرشیو] - فوروم ایران آمریکا

PDA

براي ديدن مقاله با شکل و فرمت کامل به لينک روبرو مراجعه کنيد : عکسهای دیدنی و نایاب از ایران قدیم


santadela
09-05-2011, 09:24 PM
اردشير زاهدي و اليزابت تايلور (سمت چپ)

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/1.jpg (http://salijoon.info/)

کلنل محمدتقي خان پسيان

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/2.jpg (http://salijoon.info/)

احمد شاه قاجار

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/3.jpg (http://salijoon.info/)

ورود تانكهاي انگليسي به كرمانشاه

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/4.jpg (http://salijoon.info/)

نيروي دريايي رضاشاه در اولين روز حمله متفقين

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/5.jpg (http://salijoon.info/)

دریادار غلامعلی بایندرفرمانده نیروی دریایی ایران در حمله انگلیس در جنگ جهانی دوم به شهادت رسید

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/6.jpg (http://salijoon.info/)آخرین پادشاه قاجار

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/7.jpg (http://salijoon.info/)

محمد علی شاه قاجار و رضا قلی خان پیشکار مخصوص

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/8.jpg (http://salijoon.info/)


کودک دوران قاجار با زیور آلات نقره

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/9.jpg (http://salijoon.info/)

جسد صادق هدایت http://salijoon.ws/mail/900614/old12/11.jpg (http://salijoon.info/)
پيكر او را بعد از خودكشی با گاز ، روی تخت خواب قرار داده‌اند
مهدی اخوان ثالث در مراسم خاکسپاری فروغ فرخزاد

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/12.jpg (http://salijoon.info/)

بهرام بیضائی در مراسم خاک سپاری فروغ فرخزاد

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/13.jpg (http://salijoon.info/)

احمد شاملو در مراسم خاک سپاری فروغ فرخزاد

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/14.jpg (http://salijoon.info/)

فروغ فرخزاد

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/15.jpg (http://salijoon.info/)

کودکی فروغ فرخزاد در میان پدر و مادر و خواهر و برادران

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/16.jpg (http://salijoon.info/)

از آنها به عنوان "جاسوس های کمونیست" نام برده می شد، در انتظار اعدام23 اکتبر 1954 میلادی تهران

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/17.jpg (http://salijoon.info/)

قديمي ترين عكس خمين مراسم اعدام-دوره ي قاجاريه . این عکس مراسم اعدام قاتل سید مصطفی خمینی است

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/18.jpg (http://salijoon.info/)

مسجد سید رکن الدین یزد 1353

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/19.jpg (http://salijoon.info/)

یزد خیابانی که اکنون امام خمینی نامیده میشود

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/21.jpg (http://salijoon.info/)

اهالی یزد و انگلیسیها و دو چرخه

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/22.jpg (http://salijoon.info/)

عماد الملک حاکم طبس 1248 مکان در بار ناصرالدین شاه

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/23.jpg (http://salijoon.info/)

میرزا کوچک خان در جوانی

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/24.jpg (http://salijoon.info/)

میرزا کوچک خان

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/25.jpg (http://salijoon.info/)

میرزا کوچک خان جنگلی و دکتر حشمت

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/26.jpg (http://salijoon.info/)


میرزا کوچک خان جنگلی

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/27.jpg (http://salijoon.info/)

سر بریده شده میرزا کوچک خان

http://salijoon.ws/mail/900614/old12/28.jpg (http://salijoon.info/)